Michel is getrouwd en heeft twee zonen. Sinds 2001 is hij predikant/voorganger en vanaf 2020 is hij voorganger van twee gemeentes. Zijn verlangen is dat mensen dichter groeien naar God en naar elkaar, dit is een aspect van levensheiliging. Michel probeert op een laagdrempelige manier onderwijs te ontwikkelen.

In 2006 heeft hij de B2J-cursus ontwikkeld, een tweejarige cursus voor hen die bekend of onbekend zijn met de Bijbel. Vele honderden mensen hebben deze cursus gevolgd. Vanaf 2020 is deze cursus te verkrijgen als boek.

Vanaf 2019 is Michel zich meer gaan oriënteren op het schrijven. In dat jaar heeft hij het boek geschreven: Geestelijke Ouders Gezocht. Dit boek legt uit wat geloofsouders zijn en hoe je hier zelf in kunt groeien. Het is een boek dat ook in een huiskring of kerk gegeven kan worden.

In 2019 is hij begonnen met een relatieboek over de acht grote relatievragen. Zoveel mensen hebben hulp nodig in hun relatie. Vaak weten zij niet waar zij het zoeken moeten. Vanuit 30 relatieboeken is Michel op zoek gegaan naar antwoorden op de vragen die hij bij mensen tegenkomt. Dit boek bevat geen christelijke taal en er is een website met filmpjes aan gekoppeld. Via de website kunnen mensen gratis informatie krijgen over acht specifieke relatieproblemen.

In 2020 schreef hij een boekje over Geestelijke Strijd, vooral als achtergrond van de tijd waarin wij leven.

In 2021 schreef Michel een boekje over de zeven raadgevers. Welke bronnen raadpleeg jij als mens bij bepaalde levensvragen? Hoe meer bronnen jij gebruikt, hoe breder en rijper je mening wordt gevormd. Naast dit boekje gaf hij prekenserie over dit onderwerp bij Groot Nieuws Radio. De preken kun je op deze website beluisteren.

In 2021 schreef Michel het boekje: God spreekt. Wat is profetie en waarom is het zo belangrijk dat mensen leren om Gods stem te verstaan?